ผู้ผลิต

ไม่พบรายชื่อผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

โฆษณา

วิธีการจัดส่ง
เลือกสินค้า-โทรสั่งบอกรหัสสินค้า -โอนเงิน-จัดส่ง

( รถยนต์-ไปรษณี-ขนส่ง-แล้วแต่สถานที่และสินค้าในการที่จัดส่ง)

 

 

ขนส่งเอกชนภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก 

 
สุพรรณบุรี
 
สุพรรณขนส่ง              02-8896075-,035511635,035511637
สุพรรณวันชัยขนส่ง
 
ชลบุรี  - พัทยา
 
พรกิจขนส่ง               02-888-2033,   02-850-356,038-225-336
พรจิตต์ขวานเพชร      02-888-0938, 038-435-102                             
ติ่งขนส่ง              038-273266 , 02-8858370     
โชคบุญมาขนส่ง        022943076,  038762998-9           
ช.รุ่งเรือง
 
ระยอง
 
ระยองพัฒนา               038611764,876091, 02-2229296,             
ระยองบริการ           02-4166492, 038-611758
โชคบุญมาขนส่ง         022943076,   0818654216, 038762998-9
พีอนุสรณ์
  
จันทบุรี
สหมิตรเดินรถ            02-233-6282,02-234-2524
ยุทธนา
 
ฉะเชิงเทรา
 
พีแอลขนส่ง               02-6138655, 038824329
สินไทยเดินรถ
เจ เค แปดริ้ว ขนส่ง
 
ลพบุรี
 
นิวโชควิวัฒน์ขนส่ง
สรณ์ศิริขนส่ง
 
ชัยนาท
 
สหพิทักษ์                02-448-2939 , 02-448-2940, 056-411-557
ชัยนาทขนส่ง
 
สมทุรสาคร 
ภาคกลางขนส่ง           081-616-8774 ,034-711-075 ,034-714-248
 
กาญจนบุรี
 
ส.สมจิตร                    02-410-3121
มังกรทองขนส่ง               02-888-0634, 034649411
พานิชขนส่ง
ธนาวุฒิขนส่ง
 
ราชบุรี
 
ส.สมจิตร                   02-4103121
เอกชัยขนส่ง
 
นครปฐม
 
สินทองพี่น้องขนส่ง
ส.สมจิต
 
เพชรบุรี 
 
ชัยเจริญขนส่ง              02-888-2074,032-425-119
ทรัพย์ไพศาลขนส่ง
 
นครสวรรค์
 
ป.สยามเทรดดิ้ง           02-8859796-7, 056214966 
นครสวรรค์ขนส่ง       02-441-3472-3, 056-213-393
 
สุโขทัย
 
สุโขทัยขนส่ง              02-8880734, 0897685201, 08-96820145
พิษณุโลกขนส่ง         02-8870223-4, 055-259068, 055-252722
สหหล่มสัก             02-8858921-8, 055621303
 
พิจิตร 
 
รุ่งเรืองกิจขนส่ง           02-885-8119-20, 056615573, 0814756636
สหหล่มสัก            02-885-8921-8
 
กำแพงเพชร
 
ป.สยามทรดดิ้ง              02-885-9796-7,055-717-349
วรวัฒน์ขนส่ง            02-887-1055-6,055-717-398,055-716-168
ตงนั้มขนส่ง             02-224-6040, 2246038
จงเจริญขนส่ง            02-887-0225-6, 055-216800
 
สระบุรี
 
สระบุรีทงเฮง             02-4414641-3, 036211981,036221318
กมลวัชรขนส่ง
 
สิงห์บุรี 
 
 แต้เต๊กอู๋                  02-4103120, 0818300480,036511731
 
พิษณุโลก              
 
พีแอลขนส่ง                 02-613-8655 ,038-824329
พิษณุโลกขนส่ง           02-8870223-4, 055-259068,
จงเจริญขนส่ง             055216800, 028870225-6
 
อุทัยธานี
 
นำโชคประเสริฐขนส่ง
 
 
ขนส่งเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  
 
อุบลราชธานี
 
โอเคทรานสปอร์ต            02-8898752, 02-2151575
อุบลพรชัย              02-8880995,  045241852                            
อส.อุบล               02-8880600, 045-314873
 
ศรีสะเกษ 
 
สามมิตรขนส่ง               02-8880809
ศรีสะเกษพนมรุ้งขนส่ง
 
ขอนแก่น   
     
เศรษฐีอีสาน                02-8874605-6
ลี้ฮะจัก                 02-448-2873, 043-274-443,043-416-033
ง้วนขนส่ง
 
หนองคาย
 
สิริหนองคายขนส่ง
 
มหาสารคาม
       
เศรษฐอีสาน                 043-722-199, 02-887-4607
ลี้ฮะจัก                  043-712-851, 02-448-2873
ดาวศรีบุญลือ             02-888-0549,043-711-261
                     
มุกดาหาร  
 
ตังเซ้งขนส่ง                  028037066-7, 042612153
จี่เจียงกี่ขนส่ง              02-8870109, 028870110
 
ยโสธร
 
ตังเซ้งขนส่ง                  02-8037066-7, 045724318
 
เลย 
 
เลยพรชัยขนส่ง                02-8880521, 0898948818, 042-812217
 
ร้อยเอ็ด 
 
 เรืองกิจร้อยเอ็ด                028874325-6, 043524123, 0872264699
 
 
บุรีรัมย์
 
ม่งเส็งศักดิชัย                 02-410-3429,  081-639-3423
ม่งเส็งบุรีรัมย์              02-887-3258-9, 044-612-925           
 
สุรินทร์ 
 
 ม่งเส็งศกัดิชัย                024103429, 4103424, 044518139, 0816288487
ม่งเส็งบุรีรัมย์              028873258-9, 044515391
 
กาฬสินธู  
 
เรืองกิจร้อยเอ็ด (กุจินารายณ์)    02-8874325-6,043-851342
ดาวศรีบุญลือ              028880980,043811983,022220549
 
โคราช
 
สุธนาขนส่ง
โคราชสหชัยขนส่ง
พิมายขนส่ง
 
 
 
รายชื่อขนส่งเอกชน ภาคเหนือ
 
 
 
เชียงใหม่ -            
 
นิ่มซี่เส็ง                          053244801, 02-4482890-2
เชียงรายธนากรขนส่ง
 
เชียงราย -            
 
ป.รุ่งโรจน์ขนส่ง
นิ่มซี่เส็ง                          053718045-7, 02-8894600-6
ดอยตุงขนส่ง                     
เชียงรายธนากรขนส่ง
เพิ่มพูนทรัพย์ขนส่ง
ขนส่งนครเทิง
 
 
ลำพูน -                         
 
นิ่มซีเส็ง                   053-553854-6
ดอกแก้วขนส่ง   
 
ลำปาง   
                       
นิ่ม                      054-218913-4
เกียรติศักดิ์ขนส่ง           
 
พะเยา                         
 
นิ่มซี่เส็ง                        054-484375-7
พะเยารุ่งเรืองขนส่ง
 
แพร่
 
นครแพร่น่านขนส่ง               054-511-238, 02-87880837
ทรัพย์ธานีขนส่ง
ขนส่งเทพเจริญ
 
น่าน                          
 
ทรัพย์ธนวงศ์ขนส่ง
ขนส่งน่านยิ่งเจริญ
 
ตาก                             
 
ตากอิสระขนส่ง
ขนส่งตากน้ำทิพย์
                                
 
 
รายชื่อขนส่งเอกชน ภาคใต้
  
 
 
พังงา
 
โชคสถาพรพังงา                     02-4481998, 076-442-414              
เคเจกรุ๊ป                       081-979-7419, 076-496-566              
เมืองทองบริการ                 02-410-3421 ,076-221254-5
สหะตะกั่วป่าขนส่ง
 
ระนอง
 
ข้ามสมุทรขนส่ง                      02-887-0368-9, 077-823-649
 
พัทลุง    
                   
อุปกรณ์การเกษตร                   02-441-3584-5, 074-613-239
พิชิตขนส่ง                    02-8858-397,081-441-0355 
จรูญขนส่ง                    028653515,074608006              
โกล้วนขนส่ง                  02-4482898, 074620234
 
ภูเก็ต
 
เมืองทองบริการ                    02-8653244, 076213596
ภูเก็ตศรีสุชาติ                 076-212-578,02-885-8460
 
นราธิวาส                    
 
อ่าวไทยทรานสปอต์
พัฒนาเอ็กเพลส
สามัคคีขนส่ง
 
สุราษฏร์ธานี
 
สุราษฏร์ทวีทรัพย์                   02-8874490-3, 077273871
ภูเก็ตศรีสุชาติ                 02-8858460-7,077-315308                       
กระบี่นครการ                 028878746,077253235
สยามนครการ                 028871686, 0862668266
สมุยลำเลียงทรัพย์
สมุยขนส่ง
สี่สหายขนส่ง
ขนส่งRAT
บ้่านดอนขนส่ง
ปิติพรขนส่ง
 
หาดใหญ่ 
 
 หาดใหญ่ชัยกาญจน์                 074-244832 ,028885109
 จรูญขนส่ง                    02-8653515,  074457629
เอเชียหาดใหญ่ขนส่ง
หาดใหญ่ทัวส์
 
นครศรีธรรมราช
 
รวมมิตรนคร                         02-8880764,075-356-388                
ภูเก็ตศรีสุชาติ                   02-8858460-7,081-550-6329
กระบี่นครการ                   02-885-8746, 081-737-1434
สี่สหายขนส่ง
RATขนส่ง
ไชยาสุราษฏร์ขนส่ง
 ปิติพรขนส่ง
                          
ตรัง 
 
 ภูเก็ตศรีสุชาติ                          02-8858460-7, 0897288979
โกล้วนขนส่ง                      024482898, 075574259           
กระบี่นครการ                     02-8858746, 075211996
ภูเก็ตเสรี
         
ยะลา 
 
ภูเก็ตศรีสุชาติ                              073-215-802, 028858460
หาดใหญ่เอเชียขนส่ง
อ่าวไทยทรานสปอต
พัฒนาเอ็กเพลส
 
ชุมพร 
 
 โชคนำทางขนส่ง                            02-8881812-3
 ปรีดาภาคใต้                          02-4103420, 077513358
สี่สหายขนส่ง
 
กระบี่
 
โกล้วนขนส่ง                                  0816277642, 075663229
กระบี่นครการ                            02-8858746,075632227
 กนกสยามนครการ                        028871686, 075611677
อ่าวลึกขนส่ง
 
ประจวบคีรีขันธ์
 
โกล้วนขนส่ง                                    032-550-325,02-448-2898
ประจวบทองชัย                            024481976, 024481977
 

รายชื่อบริษัทขนส่ง (เพิ่มเติม)

บริษัทขนส่ง

เขตพื้นที่

พื้นที่ให้บริการ

โทรศัพท์ - สอบถาม

หมายเหตุ

 
 

PS พี เอส ขนส่งด่วน

ภาคกลาง

ปทุมธานี คลอง 1, ธัญบุรี, คลอง 14,
 องครักษ์, นครนายก, บ้านนา, วิหารแดง,
หนองเสือ, รังสิต, คลอง 2-12, ลำลูกกา

084-727-2435
089-038-6016
081-341-6874
086-084-3842

 

PT พี ที ขนส่งด่วน

ภาคกลาง

อยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี

089-038-6016

*  สถานที่ราชการเก็บค่าส่งต้นทาง

PL พวกแปดริ้ว
ขนส่งด่วน

ภาคกลาง

ฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว), พนมสารคาม,
บางคล้า, เกาะขนุน, สนามชัยเขต,
แปลงยาว, หนองคอก, ท่าตะเกียบ,
บ้านโพธิ์, คลองสวน, บางปะกง,
คลองด่าน, บางบ่อ, แสมขาว,
สุวินทวงศ์, หนองจอก, คลอง 16,
บางน้ำเปรี้ยว, ถนนบางนา

02-613-8655
02-215-1318

 

PL พี แอล ขนส่งสินค้าด่วน

ภาคกลาง

สุพรรณบุรี , ด่านช้าง, ดอนเจดีย์,
ศรีประจันต์, สามชุก, เดิมบางนางบวช,
หนองหญ้าไซร, ท่าช้าง

086-754-1373
089-458-0574
081-198-7709

 

PM พี เอ็ม ขนส่งด่วน

ภาคกลาง

บ้านโป่ง-กาญจนบุรี  อ.เมือง,
หนองขาว, ลาดหญ้า, ท่าล้อ,
ท่าม่วง, ท่าเรือ, ท่ามะกา, ท่าไม้,
ลูกแก, ท่าผา

089-485-8405
085-100-6848

 

PR พี อาร์ คูเรีย

ภาคกลาง

สระบุรี – อ.เมือง, หนองแค,
หินกอง, แก่งคอย, หน้าพระลาน,
พระพุทธบาท, วังม่วง 
ลพบุรี – อ.เมือง, ท่าวุ้ง,
บ้านหมี่, โคกสำโรง, หนองม่วง,
พัฒนานิคม, ท่าหลวง, ม่วงค่อม,
ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)
ปทุมธานี – ลำลูกกา คลอง 1-8,
บ้านกลาง, ตลาดไท, สามโคก,
คลองหลวง, รังสิต, ลาดหลุมแก้ว,
บางปะอิน, บางพูน, บางคูวัด,
ตลาดพูนทรัพย์

02-613-8881
02-215-3373
02-613-8670
086-380-1458

 

ไพบูลย์ ขนส่ง

ภาคกลาง

โคกสำโรง , บ้านหมี่, หนองม่วง,
สระโบสถ์

กรุงเทพฯ
085-127-6570
085-802-8612
081-851-5436
โคกสำโรง
036-441386
036-624536
081-851-5436

 

PL พี แอล ขนส่งด่วน

ภาคกลาง
ภาคเหนือ

กรุงเทพฯ

02-2144820
02-2143921

 

แม่สอด

087-8474568

 

แพร่

081-7079978

 

เพชรบูรณ์

081-4742072

 

เลย

086-6672687

 

อุตรดิตถ์

089-4619699

 

สุโขทัย

081-4754683

 

ตาก           

086-9391525

 

กำแพงเพชร

089-6389972

 

พิษณุโลก    

086-9392052

 

หนองตม     

081-9713008
081-3247087

 

พิจิตร          

089-6441759

 

นครสวรรค์   

056-255012

 

ลาดยาว       

086-5892907

 

ชัยนาท        

089-7065616

 

อุทัยธานี     

081-0441527

 

ราชบุรี         

086-2069402

 

นครปฐม      

081-4015975

 

บริษัทนิ่มซีเส็ง จำกัด (1988) จำกัด

http://www.nimseeseng.com/

ภาคเหนือ

ทุกจังหวัด

0-2281-6218

* เก็บค่าส่งต้นทาง

หจก.ด่วนเหนือ 2543

ภาคเหนือ

เชียงใหม่, ลำปาง, กำแพงเพชร,
ตาก, นครสวรรค์, พิษณุโลก,
สุโขทัย, อุตรดิตถ์, แพร่, น่าน,
พะเยา, เชียงราย

02-2192472-3

 

สยามเฟิสท์ เอ๊กเพรสคาร์โก

http://www.siamfirst.co.th/

ภาคเหนือ

ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่,
เชียงราย, อ.พาน, แม่จัน,
แม่สาย, พิษณุโลก, พะเยา,
แพร่, จุน, เชียงคำ, เทิง,
เชียงของ, ดอกคำใต้, สันป่าตอง

02-9543601-7
02-6330411

* เก็บค่าส่งต้นทาง

พัฒนาเอ็กซ์เพลส

ภาตใต้

หาดใหญ่, สงขลา, ยะลา,
ปัตตานี, นราธิวาส, สุไหงโก-ลก

สาขากรุงเทพฯ
02-223-3831
081-089-2988
สาขาหาดใหญ่
074-232281
089-735-8924
ผู้จัดการ
081-189-5757

 

หจก. เอส ดี เอ็กซ์เพลส

ภาตใต้

ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, กระบี่,
สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช,
ทุ่งสง, ภูเก็ต, ตรัง, พัทลุง, พังงา,
อ่าวลึก, ทับปุด, ปลายพระยา,
โคกกลอย, ตะกั่วป่า, หาดใหญ่,
สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา

02-216-5846
02-219-3180
02-214-4341
081-408-3196
081-668-2799

 

หจก. เอส.พี. สุภาภัณฑ์ ขนส่ง

ภาตใต้

ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,
เกาะสมุย, นครศรีฯ, ทุ่งสง, พังงา,
ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, หาดใหญ่,
สงขลา, ปัตตานี, ยะลา

02-215-3954
02-216-5845

 

CN ขนส่งด่วน

ภาคตะวันออก

ชลบุรี, บางพระ, หนองมน,
ศรีราชา,อ่าวอุดม,บ้านบึง

02-214-5065
086-386-3797

 

P.P. ขนส่ง

ภาคตะวันออก

บ้านแก้ง, ศาลาลำดวน, สระแก้ว,
ท่าเกษม, วัฒนานคร, อรัญประเทศ,
ตลาดโรงเกลือ

089-741-3092
085-092-2019
086-357-8767
กรุงเทพฯ
02-2161685

 

พรอำนวยขนส่ง

ภาคตะวันออก

จันทบุรี, สระแก้ว

สำนักงานใหญ่
039-381113
039-421579
รองเมือง
02-2143654
พุทธมณฑล สาย 2
02-28874630

 

บริษัท เอ็น ที ซี รับ-ส่ง พัสดุด่วน จำกัด (NTC)

http://www.ntc.co.th/

ภาคตะวันออก

สาขาชลบุรี (ศรีราชา, พัทยา, บางละมุง)

ผู้จัดการ : คุณกำธร
038-799508
038-798367

*  สถานที่ราชการเก็บค่าส่งต้นทาง

สาขาระยอง (บ้านฉาง, บ้านค่าย, แกลง, มาบตาพุด)

ผู้จัดการ : คุณเสรี
038-966722
086-545-7957

สาขาจันทบุรี (จันทบุรี, ตราด)

ผู้จัดการ : คุณนารี
081-723-1860
086-315-563(ตราด)
039-302948
089-247-9049

ภาคเหนือ

สาขาเชียงใหม่-ลำพูน

ผู้จัดการ : คุณสมจิต
053-302035
053-302365
053-302373
ต่อ 107,108

สาขาลำปาง

ผู้จัดการ : คุณสมควร
054-317119
086-075-8333
084-046-0077(รถส่งของ)

สาขาเด่นชัย (แพร่, น่าน, พะเยา)

ผู้จัดการ : คุณวิลัย
054-614101
084-150-5718
084-609-8798
087-179-6329
084-170-7449

สาขาเชียงราย

ผู้จัดการ : คุณนิรันทร์
053-700585
04-1737654
09-2645684
06-6700065
 

สาขาอุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์, สุโขทัย)

ผู้จัดการ : คุณกรรณิกา
055-403409
084-137-5893
087-847-1202
087-840-7108

สาขาพิษณุโลก (พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์)

ผู้จัดการ : คุณสุรชัย
055-246135
089-045-2267
081-532-7289
081-584-7668

สาขานครสวรรค์

ผู้จัดการ : คุณวสันต์
056-334260
086-718-2597
081-799-1113

ภาคอีสาน

สาขานครราชสีมา (นครราชสีมา, ชัยภูมิ)

ผู้จัดการ : คุณสมชาย
044-928816
081-879-4245
089-844-7204
081-725-4847

สาขาขอนแก่น (กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม)

ผู้จัดการ : คุณศุภโชค
043-393407
043-393991-2
087-224-6154
087-237-5663

สาขาอุดรธานี (เลย, หนองบัวลำภู)

ผู้จัดการ : คุณฉวีวรรณ
042-204900
042-290271

สาขาหนองคาย

ผู้จัดการ : คุณทองอินทร์
042-464936
081-263-3690
089-186-6084

สาขาสกลนคร (สกลนคร, นครพนม)

ผู้จัดการ : คุณอนงค์042-730272
086-716-9725
086-636-8063
087-952-0969

สาขาสุรินทร์ (สุรินทร์, บุรีรัมย์)

ผู้จัดการ :  คุณศรันร์
044-512681
081-173-2655
086-718-0553

สาขาศรีสะเกษ (ศรีสะเกษ, ยโสธร)

ผู้จัดการ :  คุณบุดดี
045-634095
081-549-6309
081-725-0379
087-961-7018
081-579-9536(ยโสธร)

สาขาอุบลราชธานี

ผู้จัดการ : คุณบุญเพ็ง
045-317153
081-470-0636
081-878-1156
089-627-3984

สาขามุกดาหาร

ผู้จัดการ : คุณสมไทย
042-631197
081-320-4689
081-739-6947
089-279-0871(รถส่งของ)

P.M. พี เอ็ม ขนส่งด่วน

ภาคอีสาน

โคราช, ปากช่อง, สีคิ้ว

083-797-1407
083-917-5585
085-410-6579
085-328-6820

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่งเส็ง บุรีรัมย์ขนส่ง

ภาคอีสาน

บุรีรัมย์-นางรอง

083-124-4748

* เก็บค่าส่งต้นทาง

บริษัท สมชัยปักษ์ใต้กรุงเทพขนส่ง จำกัด
www.somchaipaktai.co.th  
ภาคใต้ บริการขนส่งสินค้าทุกจังหวัดทุกอำเภอของภาคใต้ครับ ราคาย่อมเยาว์ และมีระบบการทำงานที่ดีสามารถแทรคสินค้าที่จัดส่งได้ 
ทุกพื้นที่ ใน 14 จังหวัดของภาคใต้ 
02-441-3042-6
ศูนย์กรุงเทพอยู่พุทธมณฑลสาย3
 

HomeHome


ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time

News and Updates

ใส่ข้อความข่าวหรือข้อความ

User Online

User Online: 4
Today Accessed: 343
Total Accessed: 225926
Your IP: 3.235.173.74

สินค้าขายดี

ไม่พบสินค้าขายดี